Ogłoszenie

01.08.2017

PRAGMA PLUS SŁAWOMIR MAJTYKA SPÓŁKA JAWNA
ul. Myśliwska 68, 30-718 Kraków
ogłasza konkurs na wykonanie usługi:

„Usługa badawczo-rozwojowa, polegająca na opracowaniu znacząco ulepszonej technologii konsol nośnych do montażu okładzin fasad wentylowych redukujących punktowe mostki termiczne w ścianach zewnętrznych.”

W ramach programu BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

09.08.2017

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowanym w dniu 01.08.2017r. zapytaniem ofertowym dot. „Usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem innowacyjnej technologii konsol nośnych do montażu okładzin fasad wentylowanych redukujących punktowe mostki termiczne w ścianach zewnętrznych”, pragniemy poinformować, iż termin wskazany w pkt. II zapytania ofertowego na złożenie ofert, został przedłużony do dnia 10.09.2017 roku.

Przyczyną przedłużenia terminu są otrzymywane sygnały, iż trwający okres urlopowy może spowodować niemożność założenia poprawnych formalnie ofert.

Pragniemy również poinformować, iż pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sławomir Majtyka


Pliki do pobrania:


pdf– Informacja o wyniku postępowania 11.09.2017

pdf– Małopolska 1.2.3. Wzór oferty

pdf– Zapytanie ofertowe