Cięcie laserem

Możliwość łatwej edycji kształtu elementu docelowego, jego wymiarów i struktury, jaką oferuje technologia cięcia laserem, pozwala na wykonywanie pojedynczych elementów bez względu na poziom skomplikowania elementu. Równocześnie zachowanie projektu elementu i rozkroju arkusza w postaci kodu maszynowego umożliwia powtarzalność procesu, a nawet wykonanie dużych partii tego samego elementu przy zachowaniu niezmienności precyzji wykonania i idealnego zachowania wymiarów i kształtu. Pozwala ono również na optymalizację kosztów. Wspomagane komputerowo procesy projektowania rozkrojów pozwalają na maksymalne wykorzystanie materiałów przy minimalnych ilościach odpadów. Maksymalne wymiary płyt metalowych stosowanych w procesie cięcia laserem wynoszą 3000 x 1500 mm, co daje możliwość wykonania elementów o pełnej gamie parametrów zgodnych z wymiarami maksymalnymi płyt.

Zobacz realizacje

Skip to content