Spawanie precyzyjne

Spawania wyciętych elementów metodami MIG/MAT i TIG

Oferujemy usługę spawania wyciętych elementów metodami MIG/MAT i TIG. Spawanie w osłonie gazowej w każdej z tych technologii daje możliwość uzyskania precyzyjnej spoiny przy zachowaniu wysokiej wydajności i automatyzacji procesu spawalniczego. Odpowiednie dobranie relacji między materiałem spawanym a składem chemicznym drutu spawalniczego oraz dobranie odpowiedniej osłony gazowej (MIG – gaz obojętny, MAG – gaz aktywny) pozwala na osiągnięcie spoiny o oczekiwanych parametrach.Oferujemy spawanie stali, aluminium, tytanu, miedzi i stopów niklu metodą TIG zapewniającą spoinę najwyższej jakości uzyskaną przez spawanie metali nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazowej. Metoda TIG pozwala na spawanie zarówno z zastosowaniem materiału dodatkowego jak i bez niego.

Skip to content