Gięcie elementów

Uzupełnieniem procesu cięcia metalu jest jego dalsza obróbka w postaci gięcia wyciętych elementów. Gięcie elementów wyciętych laserowo pozwala na ostateczne ustalenie kształtu elementów lub na przygotowanie ich do malowania. Gięcie elementów wycinanych w technologii waterjet to przygotowanie ich do dalszej obróbki, wygładzania powierzchni ciętych i malowania. Zastosowane wysokiej klasy numerycznych pras krawędziowych pozwalają na wykonanie gięcia o dokładnie założonych parametrach i pełnej powtarzalności. Istnieje możliwość gięcia elementów o długości do 3000mm.

Gięcie blach

Gięcie blach jest procesem obróbki materiałów (najczęściej metali), który skutkuje ich trwałym odkształceniem, a zarazem nie narusza ich spójności.

Gięcie metali – jak to działa?

Gięcie metali jest procesem kilkuetapowym. Przy jego realizacji wyróżnia się następujące fazy:
– gięcie sprężyste — faza obciążania, która kończy się wraz z momentem pojawienia się pierwszych odkształceń plastycznych),
– gięcie plastyczne — (w tej fazie następuje rozszerzanie się uplastycznionego odcinka giętego przedmiotu lub materiału),
– dotłaczanie — (w tej fazie następuje docisk, który nadaje giętemu materiałowi odpowiedni kształt).

Technologia gięcia blach

Ze względu na rodzaje używanych maszyn metody gięcia podzielić można następująco:

– gięcie na prasach — najczęściej stosowana technologia kształtowania materiałów giętych, np. blach,
– gięcie za pomocą walców — służy do wytwarzania specjalistycznych rur i zbiorników,
– gięcie przez przeciąganie — tę metodę stosuje się do produkcji rur, kształtowników i taśm blachy.

Skip to content